Навчально-виховна допомога

Тендерна об`ява

 

ПРОГРАМА «НА БАТЬКІВЩИНІ УГОРСЬКОЮ»

ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗАТ Розпорядника Фонду Бетлен Габора, діючого від імені Державного секретаріату з питань національної політики Офісу Прем’єр-міністра,  оголошує конкурс на участь у програмі «На батьківщині угорською», щодо подання заяви про надання допомоги на освіту, навчання, підручники і навчальні посібники та шкільні приладдя для учнів на 2022/2023 навчальний рік

Мета: підтримка угорськомовної освіти та виховання в Україні

Форма допомоги: допомога, що не підлягає поверненню.

 I.   Право на отримання допомоги мають:

  1. Згідно Закону про Фонд Бетлен Габора за номером CLXXXII. 2010 року та § 32/С. Урядової Постанови номер 367/2010. (ХІІ.30.) про виконання Закону про Фонд Бетлен Габора за номером CLXXXII. 2010 року допомогу на навчання, виховання, а також придбання підручників, навчальних посібників та шкільного приладдя отримають особи, на яких розповсюджується закон номер LXII. 2001 року Про угорців, які живуть у сусідніх країнах, а саме:

a) ті неповнолітні діти, які від початку 2022/2023 навчального року відвідують і проводять навчання на угорській мові у навчально-виховних закладах, садочках, які діють та акредитовані на території України,

b) учні початкової та середньої школи, які народились в період після 31 серпня 2004 року та отримують початкову або середню освіту в акредитованому, ліцензованому навчальному закладі, який діє на території України, а саме:

ba) отримують початкову або середню освіту на угорській мові та проходять обов’язкову підготовку відповідно до положень системи народної освіти України щодо періоду навчання,

bb) отримують іншого виду угорсько-мовну освіту (наприклад у недільній чи вечірній школі), якщо в радіусі щоденної пішохідної доступності від місця проживання немає угорсько-мовного навчального закладу, або угорсько-мовного відділення та в україномовному навчальному закладі, який відвідувала дитина, не було можливості запровадити викладання угорської мови як другої іноземної в даному навчальному році,

bc) у школі з українською мовою навчання, де вивчають угорську мову як другу іноземну мову, оскільки в радіусі щоденної пішохідної доступності від місця проживання немає угорсько-мовного навчального закладу, або угорсько-мовного відділення,

bd) неповнолітні угорської національності з обмеженими можливостями чи сукупною інвалідністю, які навчаються угорською мовою в неакредитованому навчальному закладі або отримують іншу освіту угорською мовою,

be) неповнолітні, які беруть участь у освітній та навчальній програмі, що відповідає їхнім особливим потребам – частково або повністю угорською мовою,

с) ті учні загальноосвітньої середньої школи, яким на початок 2022/2023 навчального року виповнилось вісімнадцять років, але відповідно до положень системи державної освіти даної країни щодо періоду навчання, вони повинні пройти навчання відповідно до пунктів ba) – be) в акредитованому на території України навчальному закладі з ліцензією на таку діяльність.

 

2. Згідно абзацу (3) § 32/С. Урядової Постанови права на отримання допомоги мають студенти денної форми навчання, які повністю або частково здобувають базову або магістерську освіту угорською мовою у вищому навчальному закладі, що працює в Україні.

II.   Незважаючи на наявність умов, передбачених в пункті І. не мають право на отримання допомоги:

a) учні, які навчаються в навчальному закладі для здобуття початкової або середньої освіти, однак за перше півріччя 2022/2023 навчального року без поважних причин пропустили більше 15 годин/уроків;

b) учень, який приймає участь в іншому угорсько-мовному навчанні, та який у першому півріччі 2022/2023 навчального року без поважних причин пропустив більше 10% уроків угорської мови;

c) особа, яка подала заяву на отримання допомоги (бланк з даними + додатки) пізніше встановленого терміну або не в повному обсязі, або не подала всі необхідні документи та протягом зазначеного в повідомленні терміну не усунула ці недоліки;

 При наявності будь-яких вище вказаних умов, заява на отримання допомоги буде відхилена без розгляду по суті.

III.   Розмір та правовий статус допомоги:

A. Допомога на навчання, виховання, а також на придбання навчальних підручників чи посібників та шкільного приладдя – еквівалент 100.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH)

B. Підтримка студентів – еквівалент 100.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH)

 Отримати допомогу на 2022/2023 навчальний рік можна тільки одноразово.

Джерелом повної суми допомоги, в рамках програми під назвою «На батьківщині по угорськи» є кошти, виділені з  бюджету Фонду Габора Бетлена на 2023 рік в рамках статті «Гранти націлені на підтримку національної політики».

IV.   Умови дійсності заяви на отримання допомоги:

Умови отримання допомоги, згідно пункту 1.1. на навчання, виховання, а також на придбання навчальних підручників чи посібників та шкільного приладдя:

  • відповідно заповнений Бланк з даними (необхідно заповнити всі дані, які зазначені в бланку, відповідно інструкції на заповнення (надалі: Інструкція))
  • долучити обов’язкові додатки:

a) копію свідоцтва про народження дитини;

b) копію реєстраційної картки платника податку  дитини;

c) копію документу, що посвідчує особу одного з батьків/законного представника дитини, який діє від імені дитини.

Якщо законний представник не являється зареєстрованим мамою або батьком, необхідно додати документ, що засвідчує право на подачу заяви на допомогу (рішення суду про розміщення дитини, офіційне рішення компетентного органу про призначення вихователя, опікуна та ін.);

d) копію реєстраційної картки платника податку одного із батьків/законного представника, який діє від імені дитини;

e) якщо це не один із батьків/законний представник, копію документа, що дає право на опіку;

f) оригінал довідки про відвідування школи/дитячого садка дитиною, що містить відомості про клас/групу/мову викладання, а також кількість пропущених без поважних причин годин за перше півріччя 2022/2023 навчального року, підписану керівником групи або класним керівником.

g) у випадку студентів, які здобувають освіту в іншому навчальному закладі з викладанням угорської мови, довідка повинна містити офіційно встановлену кількість годин, які викладаються угорською мовою, та кількість пропущених без поважних причин годин, накопичених у першому семестрі 2022/2023 навчального року. Не можуть бути прийнятими довідки, які містять виправлення, не завірені перекреслення, доповнення.

Умови отримання допомоги, згідно пункту 1.2 на підтримку студентів:

  • відповідно заповнений Бланк з даними;
  • долучити обов’язкові додатки:

a) копію дійсного посвідчення особи, яка подає заяву на отримання допомоги;

b) копію реєстраційної картки платника податку, особи яка подає заяву на отримання допомоги;

c) оригінал довідки про підтвердження правового статусу студента, який подає заяву на отримання допомоги, яка підтверджує, що студент повністю або частково проводить навчання угорською мовою.

Якщо заява на отримання допомоги вимагає додаткові відомості або додаткові документи, особа яка подає заяву повинна на протязі 15 днів з моменту отримання письмового повідомлення про це долучити необхідні відомості чи документи, в іншому випадку заява на отримання допомоги буде вважатись недійсною.

Є тільки одна можливість додати додаткові документи

На Бланку даних просимо вказати точну адресу проживання та адресу для листування (якщо вона відрізняється). Просимо зазначити e-mail адресу та номер телефону, щоб у випадку виникнення будь-яких проблем, була б можливість з вами зв’язатись для більш швидкого вирішення питань.  

V.   Спосіб подачі:

На підставі даного повідомлення, заяви на отримання допомоги на 2022/2023 навчальний рік можуть бути подані в період з 11 квітня 2023 р. по 24 травня 2023 р.

Останній день подачі заяви на отримання допомоги поштою: 24 травня 2023 р.

Бланк з даними заповнює уповноважений, вказаний у VI. пункті. Заповнений бланк разом з додатковими документами приймає уповноважений, видаючи при цьому відповідне підтвердження про прийом документів. Особи, які проживають на такій території де немає уповноваженого, Бланк з даними та додатковими документами можуть подати уповноваженому представнику, який знаходиться у сусідньому населеному пункті або в районному офісі уповноваженого.

VI.   Де можна отримати Бланк для заповнення:

Бланк з даними для заповнення можна отримати в уповноваженого представника Благодійного Фонду «Товариство Угорської Культури Закарпаття» (надалі: Фонд). Бланк довідки про відвідування школи, а за індивідуальним рішенням – бланк заяви можна отримати в навчальному закладі (дитячий садок/школа) або в уповноваженого.

Назву та адресу представників, уповноважених приймати заяви на отримання допомоги, будуть опубліковані Фондом у засобах масової інформації.

Більш детальну інформацію ви можете отримати в офісі Фонду, а також у уповноважених представників.

VII.   Розгляд заяви на отримання допомоги, виплата допомоги:

Фонд, після відповідної перевірки та обробки даних, подає заяви на отримання допомоги на розгляд ЗАТ Розпорядника Фонду Бетлен Габора, який в свою чергу свої рекомендації щодо прийняття рішень представить Комісії, яка розпоряджається коштами Фонду Бетлен Габора (надалі: Комісія). Особа, яка подала заяву на отримання допомоги, отримає письмове повідомлення про кінцеве рішення Комісії.

У разі, якщо Комісія задовольнила заяву даної особи, виплата призначеної суми допомоги буде проводитись виключно безготівковим банківським переказом на рахунок особи, яка подавала заяву на допомогу та в розмірі, яка була встановлена Комісією.

Іншу інформацію, що стосується допомоги можна отримати у повідомленні про рішення Комісії, а також в офісі Фонду.

VIII.   Пакет заявки складається:

a) Бланк з даними;

b) Інструкція.

 

З усіма питаннями, що стосуються подання заяви на отримання допомоги, ви можете звернутись до центрального та регіонального офісу Благодійного Фонду «Товариство Угорської Культури Закарпаття».

Сайт: www.kmkszalap.org