Навчально-виховна допомога

Тендерна об`ява

 

ПРОГРАМА «НА БАТЬКІВЩИНІ УГОРСЬКОЮ»

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

ЗАТ Розпорядника Фонду Бетлен Габора, діючого від імені Державного секретаріату з питань

національної політики Офісу Прем’єр-міністра,

 оголошує конкурс на участь у програмі «На батьківщині угорською»,

щодо подання заяви про надання допомоги на освіту, навчання, підручники і навчальні посібники та

шкільні приладдя для учнів на 2023/2024 навчальний рік

 

Мета: підтримка угорськомовної освіти та виховання в Україні

Форма допомоги: допомога, що не підлягає поверненню.

 

I. Право на отримання допомоги мають:

1. Згідно Закону про Фонд Бетлен Габора за номером CLXXXII. 2010 року та § 32/С. Урядової Постанови номер 367/2010. (ХІІ.30.) про виконання Закону про Фонд Бетлен Габора за номером CLXXXII. 2010 року допомогу на навчання, виховання, а також придбання підручників, навчальних посібників та шкільного приладдя отримають особи, на яких розповсюджується закон номер LXII. 2001 року Про угорців, які живуть у сусідніх країнах, а саме:

a) ті неповнолітні діти, які від початку 2023/2024 навчального року відвідують і проводять навчання на угорській мові у навчально-виховних закладах, садочках, які діють та акредитовані на території України,

b) учні початкової та середньої школи, які народились в період після 31 серпня 2005 року та отримують початкову або середню освіту в акредитованому, ліцензованому навчальному закладі, який діє на території України, а саме:

   ba) отримують початкову або середню освіту на угорській мові та проходять обов’язкову підготовку відповідно до положень системи народної освіти України щодо періоду навчання,

   bb) отримують іншого виду угорськомовну освіту (наприклад у недільній чи вечірній школі), якщо в радіусі щоденної пішохідної доступності від місця проживання немає угорськомовного навчального закладу, або угорськомовного відділення та в україномовному навчальному закладі, який відвідувала дитина, не було можливості запровадити викладання угорської мови як другої іноземної в даному навчальному році,

   bc) у школі з українською мовою навчання, де вивчають угорську мову як другу іноземну мову, оскільки в радіусі щоденної пішохідної доступності від місця проживання немає угорськомовного навчального закладу, або угорськомовного відділення,

   bd) неповнолітні угорської національності з обмеженими можливостями чи сукупною інвалідністю, які навчаються угорською мовою в неакредитованому навчальному закладі або отримують іншу освіту угорською мовою,

   be) неповнолітні, які беруть участь у освітній та навчальній програмі, що відповідає їхнім особливим потребам – частково або повністю угорською мовою,

c) ті учні загальноосвітньої середньої школи, яким на початок 2023/2024 навчального року виповнилось вісімнадцять років, але відповідно до положень системи державної освіти даної країни щодо періоду навчання, вони повинні пройти навчання відповідно до пунктів ba) – be) в акредитованому на території України навчальному закладі з ліцензією на таку діяльність.

 2. Згідно абзацу (3) § 32/С. Урядової Постанови право на отримання допомоги мають студенти денної форми навчання, які повністю або частково здобувають базову або магістерську освіту угорською мовою у вищому навчальному закладі, що працює в Україні.

 

II. Незважаючи на наявність умов, передбачених в пункті І. не мають право на отримання допомоги:

a) учні, які навчаються в навчальному закладі для здобуття початкової або середньої освіти, однак за перше півріччя 2023/2024 навчального року без поважних причин пропустили більше 15 годин/уроків;

b) учень, який приймає участь в іншому угорськомовному навчанні, та який у першому півріччі 2023/2024 навчального року без поважних причин пропустив більше 10% уроків угорської мови;

c) особа, яка подала заяву на отримання допомоги (бланк з даними) пізніше встановленого терміну або не в повному обсязі, або не подала всі необхідні документи та протягом зазначеного в повідомленні терміну не усунула ці недоліки;

d) особа від імені якої не надійде завчасно до Благодійного Фонду КМКС (надалі по тексту: БФ КМКС), завантажений на сайті mipont.hu роздрукований та підписаний в оригіналі бланк заяви на отримання допомоги;

e) особа, яка подала завантажений на сайті mipont.hu та роздрукований бланк заяви на отримання допомоги без підпису.

 При наявності будь-яких вище вказаних умов, заява на отримання допомоги буде відхилена без розгляду по суті.

 

III. Розмір та правовий статус допомоги:

A. Допомога на навчання, виховання, а також на придбання навчальних підручників чи посібників та шкільного приладдя – еквівалент 100.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH)

В. Підтримка студентів – еквівалент 100.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH)

 Отримати допомогу на 2023/2024 навчальний рік можна тільки одноразово.

Джерелом повної суми допомоги, в рамках програми під назвою «На батьківщині по угорськи» є кошти, виділені з  бюджету Фонду Габора Бетлена на 2024 рік в рамках статті «Гранти націлені на підтримку національної політики».

 

IV. Умови дійсності заяви на отримання допомоги:

Умови отримання допомоги, згідно пункту 1.1. на навчання, виховання, а також на придбання навчальних підручників чи посібників та шкільного приладдя:

  • відповідно заповнений на сайті mipont.hu в електронному варіанті Бланк на отримання допомоги (необхідно заповнити всі дані, які зазначені в бланку, відповідно інструкції на заповнення);
  • заповнений та поданий в електронній формі на сайті mipont.hu бланк на отримання допомоги потрібно роздрукувати та підписати заявником або його законним представником;
  • оригінал довідки про відвідування школи/дитячого садка дитиною. Не приймаються довідки на яких є будь-які виправлення, перекреслення, внесені необумовлені зміни.
  • додатки, які необхідно обов’язково завантажити:

a) свідоцтво про народження дитини;

b) реєстраційна картка платника податку  дитини;

c) документу, що посвідчує особу одного з батьків/законного представника дитини, який діє від імені дитини.

Якщо законний представник не являється зареєстрованим мамою або батьком, необхідно додати документ, що засвідчує право на подачу заяви на допомогу (рішення суду про розміщення дитини, офіційне рішення компетентного органу про призначення вихователя, опікуна та ін.);

d) реєстраційна картка платника податку одного із батьків/законного представника, який діє від імені дитини;

e) якщо це не один із батьків/законний представник, документ, що дає право на опіку, піклування та виховання дитини;

f) довідка про відвідування школи/дитячого садка дитиною, що містить відомості про клас/групу/мову викладання, а також кількість пропущених без поважних причин годин за перше півріччя 2023/2024 навчального року, підписану керівником групи або класним керівником. У випадку учнів, які здобувають освіту в іншому навчальному закладі з викладанням угорської мови, довідка повинна містити офіційно встановлену кількість годин, які викладаються угорською мовою, та кількість пропущених без поважних причин годин, накопичених у першому семестрі 2023/2024 навчального року.

Умови отримання допомоги, згідно пункту 1.2 на підтримку студентів:

  • відповідно заповнений на сайті mipont.hu в електронному варіанті Бланк на отримання допомоги (необхідно заповнити всі дані, які зазначені в бланку, відповідно інструкції на заповнення);
  • заповнений та поданий в електронній формі на сайті mipont.hu бланк на отримання допомоги потрібно роздрукувати та підписати заявником;
  • оригінал довідки про підтвердження правового статусу студента;
  • додатки, які необхідно обов’язково завантажити:

a) дійсне посвідчення особи, яка подає заяву на отримання допомоги;

b) реєстраційна картки платника податку, особи яка подає заяву на отримання допомоги;

c) довідка про підтвердження правового статусу студента, який подає заяву на отримання допомоги, яка підтверджує, що студент повністю або частково проводить навчання угорською мовою.

Необхідні додатки потрібно завантажити на сайті www.mipont.hu у форматі PDF, PNG, JPG або JPEG, у хорошій якості, щоб вони були добре читабельні

Якщо заява на отримання допомоги вимагає додаткові відомості або додаткові документи, особа яка подає заяву повинна на протязі 15 днів з моменту отримання електронним шляхом письмового повідомлення про це, долучити необхідні відомості чи документи, в іншому випадку заява на отримання допомоги буде вважатись недійсною.

 Є тільки одна можливість додати додаткові документи

 

V. Спосіб подачі:

На підставі даного повідомлення, заяви на отримання допомоги на 2023/2024 навчальний рік можуть бути подані в період з 3 квітня 2024 р. по 3 травня 2024 р.

Останній день подачі заяви на отримання допомоги електронним шляхом: 3 травня 2024 р. до 23:59 (за центральноєвропейським часом)

Подання заяви на отримання допомоги відбувається в електронній формі на сайті www.mipont.hu, яким керує Асоціація Ракоці, відповідно нижче наведеного:

Заяву зазначену у пункті І.1 на підтримку навчання, виховання, а також на придбання підручників, навчальних посібників та іншого шкільного приладдя можна подати на сайті www.mipont.hu, створивши попередньо реєстраційну скриньку одного з батьків. Після подання заяви в електронному вигляді на сайті www.mipont.hu, згенерований на сайті бланк необхідно роздрукувати, підписати і на протязі 5 робочих днів разом з оригіналом довідка про відвідування школи/дитячого садка до працівників БФ КМКС.

Заяву зазначену у пункті І.2 на підтримку студентів, можна подати на сайті www.mipont.hu, створивши попередньо реєстраційну скриньку студента. Після подання заяви в електронному вигляді на сайті www.mipont.hu, згенерований на сайті бланк необхідно роздрукувати, підписати і на протязі 5 робочих днів разом з оригіналом довідка про підтвердження правового статусу студента до працівників БФ КМКС.

 

 VI. Розгляд заяви на отримання допомоги, виплата допомоги:

Після перевірки та обробки заяв, що надійшли, БФ КМКС разом з Асоціацією Ракоці подають пропозиції щодо виплат на розгляд ЗАТ Розпорядника Фонду Бетлен Габора, який в свою чергу свої рекомендації щодо прийняття рішень представить Комісії, яка розпоряджається коштами Фонду Бетлен Габора (надалі: Комісія). Особа, яка подала заяву на отримання допомоги, отримає письмове повідомлення про кінцеве рішення Комісії електронним шляхом на сайті www.mipont.hu, до створеної при реєстрації скриньки, на електронну адресу, яка була зазначена при реєстрації на сайті, а також у формі листа-повідомлення.

У разі, якщо Комісія задовольнила заяву даної особи, виплата призначеної суми допомоги буде проводитись виключно безготівковим банківським переказом на рахунок особи, яка подавала заяву на допомогу.

Іншу інформацію, що стосується допомоги можна отримати у повідомленні про рішення Комісії, а також за нижче зазначеними контактами:

 

Асоціація Ракоці

Тел.: +36 1 457 0300

E-mail: info@mipont.hu

 

Благодійний Фонд КМКС, сайт: www.kmkszalap.org