Допомога працівникам освіти

Тендерна об`ява

При підтримці Державного секретаріату офісу прем’єр-міністра з питань національної політики Благодійний фонд «КМКС» за дорученням ЗАТ Розпорядника Фонду Бетлен  Габора оголошує конкурс в рамках «Закарпатської програми підтримки ім. Ілони Зріні» за рахунок бюджету Фонду Бетлен Габора на 2024 рік згідно нижче наведеного:

 

 Пам’ятаючи про єдність єдиної угорської нації, Угорщина несе відповідальність за долю угорців, які проживають за її межами, сприяє життю та розвитку їхніх громад, підтримує зусилля щодо збереження їхньої угорської ідентичності, дотримання їхніх індивідуальних і громадських прав, встановлення громадського самоврядування, їхнього процвітання на батьківщині та сприяє їхній співпраці між собою та з Угорщиною. Уряд Угорщини на основі засад та принципів, зазначених в Конституції,  з метою підтримки умов існування, фінансової безпеки при перебуванні вдома та широкого розвитку закарпатської угорської громади з 2015 року надає підтримку людям, які відіграють важливу роль в житті та розвитку закарпатської угорської громади.

1. Мета звернення, підтримка закарпатців, а саме:

a) осіб, які виконують навчальні та виховні завдання угорською мовою в угорськомовному закладі загальної середньої та професійно-технічної освіти, чи іншому навчальному закладі з угорською мовою викладання, або особи, які сприяють виконанню цих завдань;

b) педагогів та їх помічників, які виконують свою роботу угорською мовою в школах мистецтв;

c) працівників служби соціального захисту дітей та догляду за ними або за людьми з обмеженими можливостями та іншими особливими потребами (наприклад: в будинку пристарілих), які виконують свої завдання угорською мовою в спеціальних установах та закладах;

d)вчителів та тренерів, які займаються з дітьми на угорській мові у спортивних школах, спортивних асоціаціях, працюють у фонді, що розвиває спортивну молодь та готує майбутніх спортсменів;

e) медичних працівників, а також тих, які працюють в освітніх чи соціальних закладах та виконують лікувальні або пов’язані з лікуванням завдання на угорській мові;

f) працівників, які здійснюють свою діяльність угорською або частково угорською мовою у друкованих та електронних засобах масової інформації, а саме пишуть публікації, форматують зміст, і співробітники, які виконують пов’язану з цим допоміжну діяльність;

g) організаторів культурних заходів, бібліотекарів, працівників громадських виставок, які здійснюють свою професійну діяльність угорською мовою в державних закладах культури, а також працівників, які виконують безпосередньо пов’язану з цим допоміжну діяльність;

h) акторів та виконавців, які здійснюють професійну діяльність угорською мовою, а також працівників, які безпосередньо допомагають в їх діяльності;

i)витрат на харчування дітей, які відвідують угорськомовні групи дитячого садка та навчаються в 1-4 класах угорськомовних закладів середньої освіти.

 

2. Коло осіб, які мають право подавати заявку на отримання фінансової допомоги:

Має право подати заявку на отримання фінансової допомоги, відповідно до Закону номер LXII. 2001 року Про угорців, які проживають у сусідніх державах (надалі по тексту: Закон про статус), фізична особа, яка має постійне місце проживання в Україні та вважає себе угорцем, а саме:

 

2.1. Особа, яка виконує педагогічну роботу в закладах освіти, які утримуються за рахунок держави, місцевого органу  самоврядування, церквою або іншою організацією, діють на території Закарпатської області, мають ліцензію на свою діяльність, в яких викладання ведеться угорською або частково угорською мовою, або викладається угорська мова як іноземна, або являється працівником управління освіти, та знаходились у трудових відносинах у 2023/2024 навчальному році (категорії А, В та С);

 

2.2. Працівник непедагогічного профілю, який у 2023/2024 навчальному році працює чи працював в угорськомовному або частково угорськомовному загальноосвітньому навчальному закладі третього або нижчого ступеня, який діє на території Закарпатської області та має ліцензію на свою діяльність, або є працівником таких навчальних закладів та отримує допомогу по догляду за дитиною, або працює вчителем в українській школі, що знаходиться у віддаленому регіоні та викладає угорську мову факультативно (категорія D);

 

2.3. Педагог з відповідною кваліфікацією, який працює в ліцензованому закладі початкової або середньої мистецької освіти або музичній школі на Закарпатті, за умови, що володіє угорською мовою, відповідного рівня, що необхідне для виконання своїх професійних обов’язків, і підтверджено використовує її в процесі навчання (категорія А). Також зобов’язується здійснювати свою освітню діяльність з метою збереження угорської музичної та культурної спадщини, брати активну участь у поширенні угорської культури, пропагувати можливість навчання угорською мовою, і належним чином доводить це до відома зацікавлених осіб.

Співробітник, який проводить допоміжну діяльність і забезпечує роботу художньо-музичної школи (категорія В);

 

2.4. Працівник закладу охорони здоров’я, закладу надання медичної освіти чи закладі соціальної допомоги, що діє на території Закарпаття та має ліцензію на діяльність, з відповідною медичною освітою, працює безпосередньо з пацієнтами (категорія А та В), або надає супровідні послуги, безпосередньо пов’язані з пацієнтами (категорія С), а також працівники, які виконують іншу допоміжну діяльність у даній сфері (категорія D), за умови, що він/вона володіє угорською мовою, необхідною для виконання своїх професійних обов’язків, і використовує її у спілкуванні з пацієнтами. Також зобов’язується афішувати можливість спілкування на угорській мові, відповідним чином інформувавши про це пацієнтів;

 

2.5. Журналіст друкованого чи електронного угорськомовного або частково угорськомовного засобу масової інформації (ЗМІ), що працює на Закарпатті та має ліцензію на діяльність, або співробітник, який займається творчою діяльністю, сумісною з журналістикою, співробітник редакції, що випускає теле- та радіоконтент (категорія А), або співробітник, який безпосередньо сприяє представленню та формуванню угорського контенту для цих медіа (категорія B), або співробітник, який виконує допоміжну діяльність, пов’язану з роботою цих ЗМІ (категорія C);

 

2.6. Працівник культурного закладу, що діє на Закарпатті в адміністративній одиниці з угорським населенням не менше 5%, утримується за рахунок держави або місцевого самоврядування, працівник культурного центру, керівник мистецької групи чи професійного гуртка, за умови, що він/вона підтвердив свій рівень знання угорської мови, необхідний для виконання його/її професійних обов’язків, і використовує угорську мову у своїй роботі. Також зобов’язується здійснювати іншу діяльність щодо поширення угорської культури в рамках сфери діяльності самої установи, а також керівник управління культури з відповідною кваліфікацією та посвідченням угорця (категорія А);

 

2.7. Бібліотекар, архіваріус, який працює в бібліотеці, архіві чи закладі, що пов’язаний з колекцією цінностей угорського походження, що діють на Закарпатті, утримуються державою, органом місцевого самоврядування, церквою чи громадською організацією, в державній адміністративній одиниці з принаймні 5% угорського населення, в колекції якої є не менше 10% угорськомовних книг, документів і матеріальних цінностей (категорія В), за умови, що він/вона підтвердив свій рівень знання угорської мови, необхідний для виконання його/її професійних обов’язків, і використовує угорську мову у своїй роботі. Також зобов’язується здійснювати інші заходи в рамках сфери діяльності самої установи, що пов’язані з поширенням угорської культури;

 

2.8. Працівники, які виконують допоміжну діяльність у закладах зазначених в пунктах 2.5 – 2.7 (категорія С);

 

2.9. Працівник, керівник, актор угорськомовного театру, студії сценічного мистецтва, або працівник філармонії чи іншої мистецької установи, що діє на території Закарпаття, має ліцензію на діяльність, фінансується за рахунок держави, органу місцевого самоврядування, церквою чи громадською організацією, виконавець, який бере участь у поширенні угорської культури, за умови, що він/вона підтвердив свій рівень знання угорської мови, необхідний для виконання його/її професійних обов’язків, і застосовує угорську мову у своїй роботі (категорія А);

 

2.10. Співробітник, який працює в установах, зазначених у пункті 2.9, і виконує роботу поза сценою, за умови, що він/вона підтвердив свій рівень знання угорської мови, необхідний для виконання його/її професійних обов’язків, і використовує угорську мову у своїй роботі (категорія В);

 

2.11. Працівники, які виконують допоміжну діяльність у закладах зазначених в пункті 2.9. (категорія С);

 

2.12. Кваліфікований інструктор та тренер спортивного навчального закладу, що діє на території Закарпаття, має ліцензію на діяльність, працює з угорськими дітьми, за умови, що він володіє необхідним рівнем знання угорської мови для виконання своїх професійних обов’язків та застосовує її у процесі навчання та тренування. Також зобов’язується брати активну участь у розвитку угорського спортивного життя. Належним чином доводить до відома зацікавлених осіб про можливість спілкування угорською мовою  (категорія А);

 

2.13. Працівник спеціального закладу, що діє на території Закарпаття, має ліцензію на діяльність, проводить роботу з особливими дітьми, інвалідами та людьми з іншими особливими потребами за умови, що він володіє відповідним рівнем знання угорської мови, необхідним для виконання своїх професійних обов’язків, і застосовує її в ході своєї діяльності. Він обов’язується інформувати відповідні сторони про можливість спілкування угорською мовою. Особи вищої кваліфікації, які виконують виховні та оздоровчі завдання (категорія А), прийомні батьки, вихователі, медичні сестри та інші особи, які виконують виховні та оздоровчі завдання (категорія В), а також допоміжний персонал (категорія С).

 

2.14. Заявку на отримання фінансової допомоги на компенсування витрат на харчування дитини, також може подати один з батьків або законний представник, який підпадає під дію Закону про статус, має постійне місце проживання в Україні та вважає себе угорцем, у випадку якщо його дитина зарахована да угорськомовної групи ліцензованого дитячого садка, що діє на території Закарпатської області або до 1-4 класів угорськомовної початкової ланки державного навчального закладу з ліцензією на діяльність ІІІ рівня або нижче. На одну дитину має право подати заявку тільки один із батьків або один із законних представників дитини.

 

3. Розмір допомоги на яку можна претендувати:

3.1. Загальна доступна сума фінансової допомоги становить: 2 500 000 000,- HUF

Сума фінансової допомоги на яку можна подати заявку в рамках цільової категорії:

3.2. Фінансова допомога для педагогів, які виконують нижче перелічені види діяльності в навчальних закладах, загальна сума становить еквівалент 500.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH) (категорія А):

3.2.1. Методисти, освітні керівники, які являються працівниками обласних, районних, міських, мікрорегіональних методичних установ або їх підрозділів, незалежно від кількості годин роботи, які сприяють роботі угорських навчальних закладів, якщо вони мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні B1.

3.2.2. Директори шкіл, помічники директорів, завучі шкіл, директори дитячих садочків, угорської або частково угорськомовних закладів освіти, незалежно від кількості годин, якщо вони мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні B1.

3.2.3. Вчителі та вихователі з педагогічною освітою, які працюють у класах/групах з угорською мовою навчання мають щонайменше 9 регулярних (не факультативних) уроків на тиждень, інклюзивні викладачі (у разі викладання у різних місцях, загальна кількість уроків є визначальною), для штатних організаторів, вихователів, психологів, логопедів з відповідною кваліфікацією, що дає право на дану діяльність, якщо протягом 2023/2024 навчального року не менше 5 місяців перебували у трудових відносинах з даним навчальним закладом до кінця навчального року, мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні B1.

3.2.4. Вихователі дитячого садка, музичні керівники, вчителі фізкультури, вчителі іноземної мови, які мають відповідну кваліфікацію, що дає право на педагогічну діяльність, які працюють неповний робочий день, методист дитсадка, логопед, психолог, соціальний педагог, які працюють на повну ставку, займаються з дітьми в угорськомовній групі дитячого садка, якщо протягом 2023/2024 навчального року не менше 5 місяців перебували у трудових відносинах з даним навчальним закладом до кінця навчального року, мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні B1.

3.2.5. Вчителі, які викладають угорську мову як другу іноземну протягом принаймні 9 годин у не угорськомовних навчальних закладах, мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні B2, які протягом 2023/2024 навчального року не менше 5 місяців перебували у трудових відносинах з даним навчальним закладом до кінця навчального року.

 

3.3. Фінансова допомога для педагогів, які виконують нижче перелічені види діяльності в навчальних закладах, загальна сума становить еквівалент 300.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH) (категорія В):

 

3.3.1. Методисти, освітні керівники, які являються працівниками обласних, районних, міських, мікрорегіональних методичних установ або їх підрозділів, незалежно від кількості годин роботи, які сприяють роботі угорських навчальних закладів, якщо вони не мають посвідчення угорця, однак мають інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні А2.

 

3.3.2. Директори шкіл, помічники директорів угорської або частково угорськомовної школи, незалежно від кількості годин, якщо вони не мають посвідчення угорця, та не мають жодний інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні B1.

 

3.3.3. Вчителі та вихователі з педагогічною освітою, або ті які зараз отримують педагогічну освіту, які працюють у класах/групах з угорською мовою навчання та мають менше 9 регулярних (не факультативних) уроків на тиждень, інклюзивні викладачі, які протягом 2023/2024 навчального року перебували у трудових відносинах з даним навчальним закладом менше 5 місяців, організатори, вихователі, психологи, логопеди, які працюють не повний робочий день (не на повну ставку), шкільні бібліотекарі та керівники спеціалізованих гуртків з вищою професійною або педагогічною освітою, незалежно від кількості годин, мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні B1.

 

3.3.4. Вихователь, помічник вихователя дитячого садка, музичний керівник, вчитель фізкультури, вчитель іноземної мови, які мають відповідну кваліфікацію, що дає право на педагогічну діяльність, які працюють неповний робочий день, методист дитсадка, логопед, психолог, соціальний педагог,  які займаються з дітьми в угорськомовній групі дитячого садка, які протягом 2023/2024 навчального року менше 5 місяців перебували у трудових відносинах з даним навчальним закладом, мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні B1.

 

3.3.5. Викладачі української мови, іноземної мови та військової підготовки, які не мають посвідчення угорця, та не мають жодний інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні B1, незалежно від кількості годин викладання.

 

3.3.6.  Вчителі, які викладають угорську мову як другу іноземну у неугорськомовних навчальних закладах, загальна кількість годин викладання менше 9, які протягом 2023/2024 навчального року менше 5 місяців перебували у трудових відносинах з даним навчальним закладом, мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні B2.

 

3.4. Вчителі, які викладають угорською мовою в офіційно діючій недільній школі і протягом 2023/2024 навчального року перебували у трудових відносинах з даним навчальним закладом не менше 5 місяців, якщо мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні B2, можуть отримати фінансову допомогу в сумі, що еквівалентна 160.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH) (категорія С).

 

3.5. Бібліотекарі, нічні няні, які офіційно працевлаштовані у ліцензованому навчальному закладі з угорською мовою або частково угорською мовою викладання, інші особи, які виконують допоміжну роботу, пов’язану з педагогічною роботою в школах і дитячих садках з угорською мовою викладання, мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні А1, педагоги, які більше половини навчального року перебувають у відпустці по догляду за дитиною, педагоги, які працюють в населених пунктах з менш ніж 5% угорського населення, викладають угорську мову як факультативу в неугорськомовних школах або, за відсутності відповідного угорськомовного навчального закладу, у недільній школі, мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні В2, (категорія D), можуть отримати фінансову допомогу в сумі, що еквівалентна 100.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

 

3.6. Працівники художньо-навчального закладу, які мають ступінь в галузі мистецтва та виконують свою діяльність на угорській мові (категорія А), можуть отримати фінансову допомогу в сумі, що еквівалентна 210.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH), якщо мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні В1.

 

3.6.1. Працівники, які здійснюють допоміжну діяльність художньо-навчального закладу (категорія В), можуть отримати фінансову допомогу в сумі, що еквівалентна 100.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH), якщо мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні А1.

 

3.7. Фінансова допомога доступна для працівників, які мають вищу освіту та працюють на педагогічних або медичних посадах у спеціальній угорськомовній або частково угорськомовній установі, що займається з дітьми, інвалідами та особами з особливими потребами (категорія А): в сумі що еквівалентна 350.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH), якщо мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні В1.

 

3.7.1. Фінансова допомога доступна прийомним батькам, медичним сестрам та персоналу, який виконує інші освітні та медичні завдання у спеціальній угорськомовній або частково угорськомовній установі, що займається з дітьми, інвалідами та особами з особливими потребами (категорія В): в сумі що еквівалентна 210.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH), якщо мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні В1

 

3.7.2. Фінансова допомога доступна працівникам, які виконують допоміжну діяльність у спеціальній угорськомовній або частково угорськомовній установі, що займається з дітьми, інвалідами та особами з особливими потребами, а також педагоги, які зараз знаходяться у відпустці по догляду за дитиною (декретна відпустка) (категорія С): в сумі що еквівалентна 100.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH), якщо мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні А2.

 

3.8. Фінансова допомога може надаватись інструкторам і тренерам закладів спортивної освіти, які займаються угорськомовними або частково угорськомовними дітьми (категорія А): в сумі що еквівалентна 160.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH), якщо вони мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні В1.

 

3.9. Може надаватись фінансова допомога медичним працівникам, які відносяться до наступних підгруп:

 

3.9.1. Для працівників охорони здоров’я, які мають вищий рівень медичної чи іншої кваліфікації, необхідної для виконання своїх обов’язків, в угорських або частково угорськомовних освітніх і соціальних закладів, які мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні А2, а також керівників медичних закладів, які мають вищу медичну освіту, посвідчення угорця (або підтвердження про знання мови на рівні А2) (категорія А): в сумі що еквівалентна 350.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

 

3.9.2. Для працівників охорони здоров’я, які мають середню спеціальну медичну освіту, медичних працівників угорських або частково угорськомовних освітніх та соціальних закладів,  які мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні А2, медичні сестри, фельдшери, акушери та інші працівники, які виконують завдання, що безпосередньо пов’язані з доглядом за пацієнтами (категорія В): можуть отримати фінансову допомогу в сумі що еквівалентна 210.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

 

3.9.3. Для працівників закладів охорони здоров’я, які виконують інші роботи, безпосередньо пов’язані з обслуговуванням хворих (медичні сестри, водії швидкої допомоги та машин по перевезенню хворих, лаборанти, реєстратори), які мають посвідчення угорця (або підтверджений А1 рівень знання угорської мови): можуть отримати фінансову допомогу в сумі що еквівалентна 130.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH). (категорія С).

 

3.9.4. Для працівників закладів охорони здоров’я, які виконують інші обов’язки з обслуговування хворих, які мають посвідчення угорця (або підтверджений А1 рівень знання угорської мови): можуть отримати фінансову допомогу в сумі що еквівалентна 100.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH). (категорія D).

 

3.10. Може подавати заявку на отримання фінансової допомоги особа, яка працює у закарпатських угорськомовних або частково угорськомовних друкованих чи електронних засобах масової інформації (ЗМІ), займається підготовкою та формуванням контенту, а також для співробітників, які виконують допоміжну діяльність у даній сфері:

 

3.10.1. Для працівників друкованих чи електронних ЗМІ, які діють на території Закарпаття, мають ліцензію на діяльність, публікуються угорською або частково угорською мовою, для осіб, які здійснюють свою діяльність угорською мовою та беруть безпосередню участь у виготовленні, формуванні контенту, які мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні В2, (категорія А): можуть отримати фінансову допомогу в сумі що еквівалентна 200.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

 

3.10.2. Для працівників друкованих чи електронних ЗМІ, які діють на території Закарпаття, мають ліцензію на діяльність, публікуються угорською або частково угорською мовою, які виконують або підтримують журналістську діяльність, якщо мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні В1, (категорія В): можуть отримати фінансову допомогу в сумі що еквівалентна 170.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

 

3.10.3. Для працівників друкованих чи електронних ЗМІ, які діють на території Закарпаття, мають ліцензію на діяльність, публікуються угорською або частково угорською мовою, які здійснюють допоміжну діяльність у даній сфері, якщо мають посвідчення угорця, або, за його відсутності, інший документ, що засвідчує належне знання угорської мови щонайменше на рівні А1, (категорія С): можуть отримати фінансову допомогу в сумі що еквівалентна 100.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

 

3.11. Розмір допомоги, яку можуть отримати працівники культури, бібліотекарі та працівники громадських галерей, виставок, музеїв, які здійснюють свою професійну діяльність угорською мовою:

– категорія А – еквівалент 200.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

– категорія В – еквівалент 170.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

– категорія С – еквівалент 100.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

В усіх категоріях обов’язковою умовою є наявність посвідчення угорця, або, за його відсутності, сертифікат мовного іспиту рівня В1.

 

3.12. Розмір допомоги, яку можуть отримати актори, виконавці або працівники, які виконують допоміжну діяльність у даній сфері:

– категорія А – еквівалент 330.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

– категорія В – еквівалент 170.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

– категорія С – еквівалент 100.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

В усіх категоріях обов’язковою умовою є наявність посвідчення угорця, або, за його відсутності, сертифікат мовного іспиту рівня В2/А2/А1.

 

3.13. У разі призначення допомоги на харчування дитини – загальний (максимальний) розмір допомоги на одну дитину становить еквівалент 30.000 форинтів (HUF) у гривнях (UAH).

 

3.14. Організація яка оголосила конкурс не вимагає обов’язкового пред’явлення франшизи.

 

3.15. Форма допомоги – фінансова допомога, яка не підлягає поверненню.

 

3.16. Рівень інтенсивності підтримки: 100%.

 

Одна особа може подати заявку на отримання допомоги тільки в рамках однієї правової позиції.

 

4. Спосіб подання заяви на отримання допомоги:

4.1. На отримання допомоги, яка зазначена в підпункті а) пункту 1 даного Повідомлення – у разі підтримки осіб, які виконують навчальні та виховні завдання угорською мовою в угорськомовному закладі загальної освіти, які розташовані на території Закарпаття – заяву можна подати в період з 13 травня 2024 р. по 14 червня 2024 р.

 

4.2. На отримання допомоги, яка зазначена в підпунктах b) – h) пункту 1 даного Повідомлення – заяву можна подати в період з 17 червня 2024 р. по 19 липня 2024 р.

 

4.3. На отримання допомоги, яка зазначена в підпункті і) пункту 1 даного Повідомлення – заяву можна подати в період з 22 липня 2024 р. по 23 серпня 2024 р.

 

У випадку прострочення термінів подання заяви, втрачається право на подачу заявки.

 

5. Документи, які необхідні для подання заяви: для осіб, які виконують навчальні та виховні завдання угорською мовою в угорськомовному закладі загальної освіти, які розташовані на території Закарпаття або допоміжну діяльність у даній сфері:

 

5.1. Заява на отримання допомоги

Заява на отримання допомоги (бланк) можна отримати в регіональному офісі Благодійного фонду «КМКС» (надалі по тексту Фонд). Заява на отримання допомоги заповнюється працівником Фонду. Бланк довідки для заповнення відповідним закладом, можна отримати в самому навчальному закладі або знайти і завантажити на сайті Фонду. Подальшу інформацію можна отримати в офісі Фонду або на сайті Фонду.

 

5.2. Додатки до Заяви (бланку) на отримання допомоги:

Від особи, що подає заяву на отримання допомоги

 • копію дійсного документу, що посвідчує особу (всі заповнені сторінки документу, що посвідчує особу);
 • копію реєстраційної картки платника податку;
 • копію диплому/дипломів (документу, що підтверджує кваліфікацію), або іншого документу, що надає право здійснювати педагогічну діяльність (за винятком працівників, які виконують допоміжну функцію у даних закладах)

(Якщо в документі, що підтверджує кваліфікацію, прізвище та ім’я відрізняється від прізвища та імені, які вказані у довідці від роботодавця, необхідно підтвердити причину зміни імені, наприклад: свідоцтво про укладення шлюбу, або відмітка роботодавця на перекладі довідки роботодавця на угорській мові);

 • оригінал довідки від роботодавця на українській мові з реєстраційним номером та датою видачі

(Довідка з навчального закладу (закладів) про тривалість роботи вчителя в даному навчальному році, яка включає тижневу кількість нефакультативних годин згідно з тарифом для угорськомовних груп і класів, або, у разі не угорськомовних навчальних закладів, щотижнева кількість регулярних/факультативних уроків угорською мовою. У випадку з допоміжними робітниками він має містити посаду та позначення штатної або сумісницької посади);

 • переклад довідки роботодавця на угорську мову, яка заповнюється самою особою, яка подає заяву на отримання допомоги, а перевіряє правильність заповнення працівник Фонду. Бланк довідки закладу можна отримати в навчальному закладі або завантажити із сайту Фонду;
 • копія посвідчення угорця;

Винятком із цієї вимоги можуть бути категорія вчителів української мови та національної оборони, директори шкіл, заступники директорів з навчально-виховної роботи угорських або частково угорськомовних навчальних закладів даної категорії. На основі індивідуальної оцінки, за відсутності посвідчення угорця, може прийматись інший офіційний документ, що підтверджує знання угорської мови (сертифікат мовного іспиту).

 

6. Документи, які необхідні для подання заяви для осіб, які виконують педагогічну діяльність на угорській мові у школах мистецтв, які розташовані на території Закарпаття:

6.1. Заява на отримання допомоги

Заяву на отримання допомоги (бланк) можна отримати в регіональному офісі Фонду  Заява на отримання допомоги заповнюється працівником Фонду.

 

6.2. Додатки до Заяви (бланку) на отримання допомоги:

Від особи, що подає заяву на отримання допомоги

 • копію дійсного документу, що посвідчує особу;
 • копію реєстраційної картки платника податку;
 • копію диплому (документа, що підтверджує кваліфікацію);
 • оригінал довідки від роботодавця Бланк довідки від роботодавця можна отримати в офісі Фонду або завантажити із сайту Фонду;
 • переклад довідки роботодавця на угорську мову, яку посвідчує працівник Фонду;
 • копія посвідчення угорця (інший документ, який підтверджує знання угорської мови);
 • річний план або план програми на рік в рамках сприяння збереженню угорської музики і культурної спадщини. (для категорії А);
 • хоча б три заяви-підтвердження від різних батьків або близьких родичів, піклувальників дитини про те, що педагог з їхньою дитиною займається на угорській мові.

 

7. Документи, які необхідні для подання заяви для осіб, які працюють у спеціалізованих закладах де займаються з різними угорськомовними або частково угорськомовними дітьми, людьми з обмеженими можливостями, інвалідами та з іншими особливими потребами:

7.1. Заява на отримання допомоги

Заява на отримання допомоги (бланк) заповнюється працівником Фонду в офісі Фонду .

 

7.2. Додатки до Заяви (бланку) на отримання допомоги:

Від особи, що подає заяву на отримання допомоги

 • копію дійсного документу, що посвідчує особу;
 • копію реєстраційної картки платника податку;
 • копію диплому (документа, що підтверджує кваліфікацію);
 • оригінал довідки від роботодавця Бланк довідки від роботодавця можна отримати в офісі Фонду або завантажити із сайту Фонду;
 • переклад довідки роботодавця на угорську мову, яку посвідчує працівник Фонду;
 • копія посвідчення угорця (інший документ, який підтверджує знання угорської мови).

 

8. Документи, які необхідні для подання заяви для осіб, які працюють інструкторами і тренерами в закладах спортивної освіти, та займаються угорськомовними або частково угорськомовними дітьми:

 

8.1. Заява на отримання допомоги

Заява на отримання допомоги (бланк) заповнюється працівником Фонду в офісі Фонду .

 

8.2. Додатки до Заяви (бланку)на отримання допомоги:

Від особи, що подає заяву на отримання допомоги

 • копію дійсного документу, що посвідчує особу;
 • копію реєстраційної картки платника податку;
 • копію диплому (документа, що підтверджує кваліфікацію);
 • оригінал довідки від роботодавця Бланк довідки від роботодавця можна отримати в офісі Фонду або завантажити із сайту Фонду;
 • переклад довідки роботодавця на угорську мову, яку посвідчує працівник Фонду;
 • копія посвідчення угорця (інший документ, який підтверджує знання угорської мови).
 • хоча б три заяви-підтвердження від різних батьків або близьких родичів, піклувальників дитини про те, що педагог з їхньою дитиною займається на угорській мові.

 

9. Документи, які необхідні для подання заяви для осіб, які здійснюють медичну діяльність угорською мовою в закладах охорони здоров’я та освіти в Закарпатській області:

9.1. Заява на отримання допомоги

Заяву на отримання допомоги (бланк) можна отримати в регіональному офісі Фонду  Заява на отримання допомоги заповнюється працівником Фонду. Бланк довідки від роботодавця можна отримати в офісі Фонду. Бланк заяви на отримання допомоги містись дані медичних працівників, які надають медичні послуги на угорській мові.

9.2. Додатки до Заяви (бланку)на отримання допомоги:

Від особи, що подає заяву на отримання допомоги

 • копію дійсного документу, що посвідчує особу;
 • копію реєстраційної картки платника податку;
 • копію диплому (документ що підтверджує кваліфікацію);
 • оригінал довідки від роботодавця (яка видається на протязі періоду подання заяви на отримання допомоги);
 • копія посвідчення угорця (за відсутності такого, при індивідуальному підході, копію іншого документу, який підтверджує знання угорської мови);
 • переклад довідки від роботодавця на угорську мову виконаний та засвідчений працівником Фонду;

 

10. Документи, які необхідні для подання заяви для працівників друкованих чи електронних ЗМІ, які діють на території Закарпаття, мають ліцензію на діяльність, публікуються угорською або частково угорською мовою, для осіб, які здійснюють свою діяльність угорською мовою та беруть безпосередню участь у виготовленні, формуванні контенту:

 

10.1. Заява на отримання допомоги

Заяву на отримання допомоги (бланк) можна отримати в регіональному офісі Фонду  Заява на отримання допомоги заповнюється працівником Фонду. Бланк заяви на отримання допомоги містись дані працівників, які працюють в угорських або частково угорськомовних друкованих чи електронних ЗМІ на Закарпатті.

10.2. Додатки до Заяви (бланку) на отримання допомоги:

Від особи, що подає заяву на отримання допомоги

 • копію дійсного документу, що посвідчує особу;
 • копію реєстраційної картки платника податку;
 • копія посвідчення угорця;
 • копію документу, що підтверджує кваліфікацію;
 • довідка від роботодавця, яка була видана на протязі періоду подання заяви на отримання допомоги. Бланк довідки від роботодавця можна отримати в офісі Фонду або завантажити з офіційного сайту Фонду;
 • Особа, яка подає заявку на отримання допомоги, має надати перелік своїх матеріалів, опублікованих у 2024 році у закарпатських угорських друкованих чи електронних ЗМІ (або перелік матеріалів, у виготовленні яких вона брала участь під час своєї роботи). (для категорій А і В).

 

11. Документи, які необхідні для подання заяви для осіб, які працюють у публічних бібліотеках, виставкових залах, музеях, займаються організацією культурних заходів і виконують свою роботу на угорській мові:

 

11.1. Заява на отримання допомоги

Заяву на отримання допомоги (бланк) та бланк довідки від роботодавця, можна отримати в регіональному офісі Фонду. Бланк заявки заповнюється працівником Фонду.

 

11.2. Додатки до Заяви (бланку)на отримання допомоги:

Від особи, що подає заяву на отримання допомоги

 • копію дійсного документу, що посвідчує особу;
 • копію реєстраційної картки платника податку;
 • копію диплому (документа, що підтверджує кваліфікацію);
 • оригінал довідки від роботодавця;
 • переклад довідки роботодавця на угорську мову, яку посвідчує працівник Фонду; Бланк довідки від роботодавця можна отримати в офісі Фонду або завантажити з офіційного сайту Фонду;
 • копія посвідчення угорця; (інший документ, який підтверджує знання угорської мови).

 

Інші додатки до заяви на отримання допомоги, відповідно категорій вказаних в пунктах 2.6. та 2.7.

 

Категорія А:

 • оригінал довідки про діяльність відповідного закладу;
 • оригінал довідки, що підтверджує наявність та роботу художнього гуртка або відділу, що діє в закладі (разом з письмовими документами та наочними матеріалами роботи групи або відділення);
 • документальне підтвердження діяльності, пов’язаної з роботою закладу, зокрема з поширенням угорської культури, які здійснює особа, яка подає заяву на отримання допомоги; наприклад:
 • організація виставок;
 • організація тематичних виставок присвячених угорським національним святам, ювілеям видатних людей Угорщини тощо;
 • організація зустрічей письменників та читачів;
 • організація тематичних книжкових днів;
 • організація бібліотечних занять для учнів шкіл та дитячих садків;
 • організація професійних бібліотечних семінарів;
 • організація вистав та інших презентацій.

 

Категорія В

 • оригінал довідки про діяльність закладу/установи та мовний склад наявних книг та документів;
 • документальне підтвердження діяльності, пов’язаної з роботою закладу, зокрема з поширенням угорської культури, які здійснює особа, яка подає заяву на отримання допомоги; наприклад:
 • організація виставок;
 • організація тематичних виставок присвячених угорським національним святам, ювілеям видатних людей Угорщини тощо;
 • організація зустрічей письменників та читачів;
 • організація тематичних книжкових днів;
 • організація бібліотечних занять для учнів шкіл та дитячих садків;
 • організація професійних бібліотечних семінарів;
 • організація вистав та інших презентацій.

 

12. Документи, які необхідні для подання заяви для акторів та виконавців, які виконують свою професійну діяльність угорською мовою, а також працівників, які виконують допоміжну діяльність у даній сфері:

 

12.1. Заява на отримання допомоги

Заяву (бланк) на отримання допомоги  та бланк довідки від роботодавця, можна отримати в регіональному офісі Фонду. Бланк заповнюється працівником Фонду.

 

12.2. Додатки до Заяви (бланку) на отримання допомоги:

Від особи, що подає заяву на отримання допомоги

 • копію дійсного документу, що посвідчує особу;
 • копію реєстраційної картки платника податку;
 • копію диплому (документа, що підтверджує кваліфікацію);
 • оригінал довідки від роботодавця; Бланк довідки від роботодавця можна отримати в офісі Фонду або завантажити з офіційного сайту Фонду;
 • переклад довідки роботодавця на угорську мову, яку посвідчує працівник Фонду;
 • копія посвідчення угорця; (інший документ, який підтверджує знання угорської мови);
 • оригінал довідки про діяльність відповідного закладу;
 • короткий опис професійної діяльності за останні 3 роки особи, яка подає заявку на отримання допомоги. (для категорії А).

 

13. Документи, які необхідні для подання заяви для фінансування харчування дітей, які відвідують угорськомовні групи дитячого садка та учнів 1-4 класів середніх шкіл з угорською мовою викладання:

13.1. Заява на отримання допомоги

Заяву (бланк) на отримання допомоги, можна отримати особисто в регіональному офісі Фонду. Бланк заповнюється працівником Фонду.

Заповнений бланк з усіма додатками приймає працівник Фонду, про що видає відповідне письмове підтвердження.

 

13.2. Додатки до Заяви (бланку) на отримання допомоги:

Від особи, що подає заяву на отримання допомоги

– копію дійсного документу, що посвідчує особу. У разі якщо прізвище дитини відрізняється від прізвища одного з батьків/піклувальників, який подає заяву, необхідно також додати відповідний підтверджуючий документ;

–  копію реєстраційної картки платника податку;

Від дитини:

 • копію свідоцтва про народження;
 • копію реєстраційної картки платника податку;
 • довідку про відвідування навчального закладу (школи або садочка) у 2023/2024 навчальному році (в якій необхідно зазначити кількість годин пропущених без поважних причин). Бланк довідки про відвідування навчального закладу можна отримати в регіональному офісі Фонду, в навчальному закладі, а також завантажити з офіційного сайту Фонду;
 • документ (рахунок, квитанція), який підтверджує оплату витрат на харчування дитини, виданий в період з 01.09.2023 по 31.05.2024, квитанції – підтвердження про оплату хоча б 5 місяців витрат на харчування.

Не має право на отримання фінансової допомоги такий учень 1-4 класів, який у 2023/2024 навчальному році пропустив більше ніж 50 годин (уроків) без поважних причин і без відповідного документального підтвердження відсутності.

 

14. Подання додатків

Якщо особа заявник до даного повідомлення раніше вже подавала до Фонду заявки і особисті дані у поданих ним раніше

 • посвідчення особи,
 • реєстраційна картка платника податку,
 • посвідчення угорця

не змінювались, і про це ним було зазначено у бланку заяві на отримання допомоги, так заявник звільняється від зобов’язання подавати ці документи повторно.

 

Звертаємо вашу увагу на те, що окрім документів, зазначених в даному пункті, подання інших необхідних додатків є обов’язковим для всіх категорій осіб, що мають право на подання заяви на допомогу.

 

15. Подання додатково необхідних документів

Якщо в заяві про отримання допомоги пропущена необхідна інформація, або не подані всі необхідні додатки, заявник повинен, після письмового повідомлення про це, на протязі 15 днів доповнити необхідну інформацію та додати необхідні додатки. Якщо у вказаний термін заявник не подасть документи та інформацію, яких не вистачає, заява на отримання допомоги буде вважатись недійсною. Є тільки одна можливість додати необхідну інформацію та документи.

 

16. Порядок розгляду заяви на отримання допомоги

Центральний офіс Фонду перевіряє, чи відомості зазначені в заяві відповідають умовам зазначеним в даному повідомленні. Фонд перевіряє відповідність заявки цілям і умовам конкурсу та вносить пропозицію щодо надання допомоги. Рішення про задоволення заяв приймає Комісія Фонду Бетлен Габора. Фінансова допомога може надаватись в рамках визначених коштів та до поки їх не буде вичерпано.

 

17. Призначення та виплата фінансової допомоги

Заявникам (надалі: Бенефіціарам), які відповідають критеріям оголошеного конкурсу Фонд за дорученням ЗАТ Розпорядник Фонду Бетлен Габора (надалі: Підтримуючий) видає довідку про призначення підтримки. Документом, що підтверджує отримання допомоги, вважається письмове повідомлення, надіслане Бенефіціару, на основі списку рішення, якщо в ньому зазначено позитивне рішення щодо отримання допомоги, а також мета та обсяг фінансової допомоги.

Рішення про відмову у наданні допомоги оскарженню не підлягає.

Допомогу Бенефіціару переказує Фонд. Немає можливості виплати допомоги готівкою або будь-яким іншим способом.

 

18. Наслідки порушення правових основ допомоги

Підтримуючий має право, негайно скасувати своє рішення про надання допомоги, та застосувати правові наслідки при порушенні договірних умов, якщо

 • буде доведено, що Бенефіціар під час подання заяви на отримання допомоги вказав завідомо неправдиву інформацію, яка суттєво вплинула на винесення позитивного рішення;
 • Бенефіціар відмовиться від своїх тверджень, вказаних в заяві на отримання допомоги.

Бенефіціар приймає до відома, що при порушенні умов надання фінансової допомоги, він буде вимушений повернути Підтримуючому часткову або повну суму фінансової допомоги, в залежності від розпорядження Підтримуючого, разом із нарахуванням відсотків за операцію.

 

19. Публічна інформація

При подачі заяви на отримання допомоги, особа яка подала заяву водночас надає згоду на розголошення прийнятого Підтримуючим змісту рішення на офіційному його сайті та наступної персональної інформації:

 • прізвище та ім’я заявника
 • сума призначеної допомоги.

 

Усю інформацію, що стосується подання заяви на отримання допомоги, ви можете отримати на сайті www.kmkszalap.org та електронною поштою kmkszja@gmail.com