A KMKSZ Jótékonysági Alapítvány közleménye

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a 2023. évre meghirdetésre került a kárpátaljai szociális programcsomag.

Az oktatási dolgozók folyó év május 12-től június 12-ig nyújthatják be pályázataikat az alapítvány körzeti irodáiban.

Az egészségügyi dolgozók, művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, művészeti- és sportiskolai oktatók, a médiában tevékenykedők, a színészek, előadóművészek, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más sajátos igényekkel rendelkezők ellátását biztosító dolgozók június 13-tól július 11-ig nyújthatják be pályázatukat.

A gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázatot július 12-től augusztus 11-ig lehet benyújtani.

Kérjük, hogy a pályázat benyújtásának feltételeiről, illetve a szükséges dokumentumokról tájékozódjanak a www.kmkszalap.org honlapon.

Gulácsy Géza,

a „KMKSZ” JA igazgatója

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye

A 2022/2023-as tanévre szóló oktatás-nevelési támogatás iránti pályázatokat 2023. május 24-ig lehet benyújtani. Kérjük, hogy az igénylők a tanév első félévéről szóló iskolalátogatási igazolást mellékeljék az adatlaphoz. A pályázatokat az előző évekhez hasonló rendben, a helyi begyűjtőknél lehet benyújtani. A pályázati felhívás jelen lapszámban, illetve a kmkszalap.org honlapon található.

Gulácsy Géza, a „KMKSZ” JA igazgatója